Vesihuolto

Kulutus-Webissä kuluttaja pääsee syöttämään kulutuslukemansa sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai mittarilukukortista kulutuspisteen/-paikan numero ja mittarinumero.

Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta Kangasniemen vesihuoltolaitokselle ilman kulutuslukeman syöttöä.

Yhteydenpitoa varten voi ilmoittaa myös matkapuhelinnumeron.

Kulutuspisteen numero:

Mittarin numero:
 

Vedenottamo/jätevedenpuhdistamo/verkosto
Vastaava hoitaja
Jukka Pylvänäinen
Valvonta / päivystys
0400 285465

Liittyminen verkostoon
Liittymishakemus
Tekninen johtaja
Mikko Korhonen
040 5151739
mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Vesi- ja jätevesilaskutus
Toimistosihteeri
Marita Manninen
040 6781008
marita.manninen@kangasniemi.fi

Liittymän tarkastukset ja vesimittarin luovutus
0400 285465

Linkkejä:

Osuuskunnat (Makkolan- ja Salmenkylän vesiosuuskunnissa mahdollisuus liittyä vesiverkostoon; Itäkankaan vesiosuuskunnassa liittyminen sekä vesi- että viemäriverkostoon.

Jätehuolto ja kierrätys

Tekninen lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltosopimuksen (keräyksen ja kuljetuksen osalta ) voi sopia kiinteistökohtaisesti rekisteröityneen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Paikkakunnalla syntyvät jätteet kuljetetaan Kangasniemen Jätehuolto Oy:n ylläpitämälle jäteasemalle (tulla.fi).

Kierrätys (kangasniementyottomat.fi)


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU