Varhaiskasvatus Kangasniemellä

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ja kehitystä yhdessä kotien kanssa.
Kangasniemen kunnassa järjestetään varhaiskasvatuspalveluna lasten päivähoitoa Kalliolan ja Vuojalahden päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja ryhmiksissä.

Päiväkodin johtaja
Henna Forss
Puh. 040 678 3020
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
sähköposti: henna.forss(a)kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Mika Huovinen
Puh. 040 534 5785
mika.huovinen(a)kangasniemi.fi

Tiedote huoltajille
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja kunnissa 1.1.2019 lähtien.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  •  nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  •  toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  •  hakemuksen toimittamispäivämäärä
  •  päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  •  varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  •  tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  •  varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  •  nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Tietosuojaselosteessa.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta Opetushallitus ja Kangasniemen kunta tiedottavat rekisteröityjä myöhemmin.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU