Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä ja merkittävää, jotta koulutyö onnistuu.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä esikoulusta tai ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä peruskoulun loppuun asti. Vanhempien ja opettajien yhteydenpito helpottaa koulunkäyntiä. Vanhempien osuus on erityisen tärkeä, kun mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.

Kangasniemellä koulun ja kodin yhteistyötä tehdään monin tavoin. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä ovat esimerkiksi vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset retket. Omalla luokalla yhteistyömuotoja voivat olla vanhempien kokoukset ja keskustelutilaisuudet, arviointikeskustelut sekä luokan omat juhlat ja retket. Opettaja ja vanhemmat voivat yhdessä neuvotella, miten yhteistyötä käytännössä tehdään ja miten tietoja vaihdetaan. Kirjalliset tiedotteet, Wilma-järjestelmä, sähköpostiviestit, reissuvihkot ja puhelinkeskustelut ovat myös osa yhteistyötä.

Säännöllinen keskustelu koulun ja kodin välillä helpottaa asioiden hoitamista ongelmatilanteissa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti muutosvaiheissa, esimerkiksi kun opettaja vaihtuu tai oppilas siirtyy koulusta toiseen.

Kun jokin asia koulutyössä askarruttaa, on ensimmäiseksi aina hyvä ottaa yhteys lapsen omaan opettajaan. Alakoulujen rehtori, yläkoulun ja lukion rehtori sekä alakoulujen apulaisrehtori ovat tukena tarvittaessa ja vastaavat koulutasoisesti koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä.

Wilma
https://kangasniemi.starsoft.fi/


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU