- Kangasniemi - http://tapahtuma.kangasniemi.fi -

Erityisopetus

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Erityisopetuksesta vastaavat erityisopettajat. He auttavat niitä oppilaita, joiden opiskelu yleisopetuksen ryhmissä tuottaa vaikeuksia. Erityisopettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien sekä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. He ovat myös mukana laatimassa ja päivittämässä HOJKSeja eli henkilökohtaisen opetussuunnitelman järjestelyjä koskevia suunnitelmia. Erityisopetusta toteutetaan yksilöllisesti, yleisopetuksessa tai pienryhmissä sekä samanaikaisopetuksessa.