Esiopetus          Perusopetus

 Koulut

 

 

Esiopetus

Kangasniemellä esiopetusta järjestetään alakouluilla:

Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä viikossa 20 tuntia koulujen työaikoina.
Esiopetuksen opetussuunnitelma

Jos esikoululainen tarvitsee aamu- tai iltapäivähoitoa: Esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus

Yhteystiedot:

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Mika Huovinen puh. 040 534 5785

Alakoulujen rehtori
Mikko Nislin p. 040 665 0774

Alakoulujen vararehtori
Tarja Lahikainen-Kiuru p. 040 759 9486

Kouluterveydenhoitaja Kirsi Laitinen puh. 0400 710 716
Koulukuraattori Maija Lindroth puh. 040 139 7644
Koulupsykologi Noora Jukola-Paananen  puh. 0400 549 528

Alkuun

 

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu seitsemästä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus.

Opetussuunnitelma on perusopetuksen tärkein asiakirja ja siinä on määritelty tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi sekä arvopohja oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen pohjaksi. Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen järjestäminen Kangasniemellä
Kangasniemellä toimii seitsemän kunnan ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on noin 470. Perusopetuksemme tavoitteena on oppimisen ilo, kangasniemeläisyys, vastuullisuus, osallisuus ja hyvinvointi. Oppimisen sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

perusopetus

Alkuun

Koulut

Perusopetus ja lukio

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Mika Huovinen puh. 040 534 5785
mika.huovinen (a) kangasniemi.fi

Yläkoulun ja lukion rehtori
Merja Mälkki puh. 040 720 1383
marja.malkki (a) kangasniemi.fi

Alakoulujen rehtori
Mikko Nislin p. 040 665 0774
mikko.nislin (a) kangasniemi.fi

Alakoulujen vararehtori
Tarja Lahikainen-Kiuru
p. 040 759 9486

BECKERIN KOULU (3 – 6 lk)
Beckerintie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 665 0774
KALLIOLAN KOULU (0 – 2 lk)
Kalliolantie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 759 9486
 
KANKAISTEN KOULU (7 – 9 lk)
Yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki,
Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
Puh. 040 720 1383
merja.malkki(a)kangasniemi.fi
marja-leena.laitinen(a)kangasniemi.fi
Yläkoulun ja lukion Facebook-sivut

Blogi

KOITTILAN KOULU (0 – 6 lk)
Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
Puh. 040 354 1697
OTTO MANNISEN KOULU (0 – 6 lk)
Hokan koulutie 21
51200 Kangasniemi
Puh. 040 354 1692
VUOJALAHDEN KOULU (0 – 6 lk)
Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
Puh. 040 354 1702
ÄKRYN KOULU (0 – 6 lk)
Toivakantie 1064
51340 Hännilä
Puh. 040 353 9348
KANGASNIEMEN LUKIO
Kankaistentie 3
51200 Kangasniemi
Yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki,
Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
Puh. 040 720 1383
merja.malkki(a)kangasniemi.fi
marja-leena.laitinen(a)kangasniemi.fi

Sivun alkuun


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU