YKSITYISTIELAKI UUDISTUU

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa koskevia säännöksiä on uudistettu monin tavoin. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut, että laki vastaisi aiempaa paremmin nykypäivän tarpeita.

Yksi merkittävä muutos sekä kunnan että tiekuntien kannalta on se, että kuntien tielautakunnat (Kangasniemellä teknisen lautakunnan tiejaosto) lakkaavat. Niiden tehtäviin kuuluneista tietoimituksista vastaa jatkossa maanmittauslaitos ja valitusasiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Uusi yksityistielaki löytyy tästä

KUNNAN AVUSTUKSET

Yksityistiet voivat jatkossakin saada kunnalta avustusta tiepitoon kuten tähänkin saakka. Muutos aikaisempaan on kuitenkin se, että tie on avustuskelpoinen vain silloin, kun sille on perustettu tiekunta ja tietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tieverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ajantasaiset. Jokaisen tiekunnan tulisikin tarkistaa ja ilmoittaa ajantasaiset yhteystietonsa maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin, jonka voi helpommin tehdä maanmittauslaitoksen nettisivujen kautta (www.maanmittauslaitos.fi. -tiekunnan yhteystiedot). Digiroadiin ilmoitettavat tiedot koskee mahdollisia tietä koskevia painorajoituksia tai tien käytön kieltoja. Myös ne voi helpoimmin ilmoittaa netin kautta (info@digiroad.fi).

Kunnanavustusta yksityistien kunnossapitoon haetaan entiseen tapaan. Vuosittaisesta hakuajasta, joka on yleensä maaliskuun loppuun mennessä, ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja Kangasniemen Kunnallislehdessä.

Tieavustushakemus

Hakemuskaavakkeen voi myös tulostaa paperille ja toimittaa määräaikaan mennessä kuntaan esim. postitse osoitteella: Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi. Hakemuskaavakkeita on saatavana myös kunnan teknisestä toimistosta.

Myös yksityistien perusparannukseen voi edelleenkin saada avustusta. Perusparannusavustuksilla ei ole määrättyä vuosittaista hakuaikaa, vaan niitä voi hakea aina hankkeen tullessa vireille. Perusparannusavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niistä päätetään kulloinkin tapauskohtaisesti.

Myös valtiolta voi edelleenkin hakea avustusta yksityisteiden tienpitoon ELY-keskuksen kautta.

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 5151 736
jouko.romo(a)kangasniemi.fi


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU