Kaavoitukseen liittyvät tehtävät
Tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 515 1736

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2018 – 2019

Maakuntakaava

Vireillä olevat kaavat, kaavamuutokset

Malloksen-Sienijärven alueen rantayleiskaavoitus
Kuulutus
Mitoitusvyöhykkeet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöarviointi
Luontoselvityksen osa-alueet
Luontoselvityksen arvokohteet
Kyselylomake

Synsiöranta / ranta-asemakaavan muutos
Kuulutus
Ranta-asemakaavan muutos
Luontoselvitys
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sienimäen ranta-asemakaava
Kuulutus
Luonnos
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU