KIRJAAMO JA TIETOPALVELU

Kirjaamo huolehtii siitä, että kaikki kuntaan saapuva asiakirjallinen tieto kirjataan ja se saa oman yksilöllisen rekisteritunnuksensa. Kirjattu, vireille tullut asia etenee asiankäsittelyprosessissa aikanaan päätöksentekoon ja arkistointiin saakka.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kirjaamo / Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
sähköposti: kirjaamo@kangasniemi.fi

Keskeneräisten ja valmistelussa olevien asioiden tiedottamisesta vastaavat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

Päätettyjä, vanhoja ja arkistossa säilytettäviä tietoja hallinnoi kunnan arkistonhoitaja, jolle voi toimittaa kirjallisen tietopyynnön. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi ajankohta (tarvittaessa arvio), asianosaisen henkilötiedot sekä mahdollisimman tarkka kuvaus haettavan tiedon sisällöstä.

Tietojen luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia, julkisuuslakia ja erityislakeja terveyden-, oppilas-ja sosiaalihuollon asiakkuudesta. Tämän vuoksi arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lainsäädännön edellyttämä salassapitovelvoite koskee myös arkistoituja asioita.

Lisätietoja ja tietopyynnöt: arkistonhoitaja Sari Kuusjärvi                                    sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi tai p. 040 192 0330


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU